top of page

KESKIVIIKON 27.9. OHJELMA

8.30 ILMOITTAUTUMINEN JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN 

 

9.00 SALI 101ABC. STRIIMATTAVA OSUUS. YHTEINEN OHJELMAOSUUS:
KOULUN
/ OPPILAITOKSEN AIKUINEN ERI TAUSTOISTA TULEVIEN LASTEN JA NUORTEN TUKENA ARJESSA. 

A pinch of salt. Patricia Siira & Minja Matikka. Koreografia Netta Rekomaa
Tanssiesitys. Asiakaspalvelun iloa.

 

Mahdollisuus puhua myös huolista?  Kouluterveyskyselyn tutkimusryhmä.
Kouluterveyskyselyn tuloksia muutamien taustatekijöiden mukaan.

          

Koulun aikuinen ja trauman kokeneet lapset ja nuoret.
Soili Poijula (psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, tietokirjailija).

Miten tunnistaa ja auttaa? Milloin ohjataan tarvittavan avun piiriin?

SOILI_FB_1200x628.jpg

10.15   TAUKO JA SIIRTYMINEN RINNAKKAISSESSIOIHIN

10.30   RINNAKKAISSESSIOT 2A, 2B JA 2C.
KESKUSTELUJA TOIMINTAKULTTUURISTA YHTEISÖLLISEN OPISKELUHUOLLON, OPISKELUHUOLTOPALVELUJEN JA JOHTAMISEN NÄKÖKULMISTA

SALI 102.
2 A. Ideoita yhteisölliseen opiskeluhuoltoon.

Sessio on suunnattu erityisesti opettajille.

Esittäytyminen ja session ohjelma

Muutamia Kouluterveyskyselyn tuloksia.  Jenni Helenius, THL
 

Tunne- ja vuorovaikutustaidot opetuksessa.
Mira Vorne, tieto- ja viestintätekniikan lehtori ja neuropsykiatrinen valmentaja.
Käytännönläheisiä vinkkejä monimuotoisten ryhmien opetukseen. Tapauskertomus toisen asteen ohjelmointiin kehitetystä valmentavasta opetusmenetelmästä, jolla tuetaan  keskittymistä ja vuorovaikutusta, vahvistetaan sisäistä
motivaatiota, itsetuntemusta ja ammatti-identiteettiä.

Keskustelua
 

Taiteen ja kulttuurin jalkauttaminen kouluihin. Anna-Riikka Rantamäki, kulttuurituottaja YAMK, kuraattori &  Hanna Nyman, kulttuurituottaja, Vantaa.
Taide- ja kulttuurikokemukset voivat tukea hyvinvointia. Miten tarjota niitä lapsille ja nuorille? Esimerkkeinä
koulupudokkaiden tukeminen osallistavin taidemenetelmin, Kulttuurikummi ja Kulttuurilähete.

Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -toiminnasta eväitä aktiiviseen ja hyvinvoivaan toimintakulttuuriin. Johtavat asiantuntijat Kirsi Naukkarinen ja Pekka Tiitinen, OPH.

Tuomalla liikkuminen osaksi koulu- ja opiskelupäivää voidaan edistää oppimista, opiskeluviihtyvyyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Ideoita, tietoa ja käytännön esimerkkejä aktiivisemman toimintakulttuurin arjesta ja yhteistyöstä.


Keskustelua

________________________________________________________

Session puheenjohtajat:
Kati Taipale, OPH
Taina Huurre, THL

SALI 101ABC. STRIIMATTAVA OSUUS                         
2 B. Poissaolot – opiskeluhuoltopalvelujen tärkeä rooli. 
Sessio on suunnattu erityisesti opiskeluhuoltopalveluissa toimiville.

Esittäytyminen ja session ohjelma

Läsnäolon tukea ja poissaoloihin puuttumista. Johanna Sergejeff, ohjaava opettaja, Valteri. Sitouttava kouluyhteisötyö -asiantuntija.

Sitouttavan kouluyhteisötyön hankkeen aikana on täsmennetty perusopetuksen poissaoloihin liittyvää normisäätelyä. Samalla on etsitty yhteisöllisiä keinoja ehkäistä oppilaiden koulupoissaoloja, yhteensovitettu pedagogista ja opiskeluhuollollista tukea sekä kehitetty poissaoloihin puuttumiseen monialaisia toimintamalleja. Hankkeen toiminnasta on koottu käsikirja, jossa kuvataan poissaolojen ehkäisemisen, seurannan ja puuttumisen kansalliset suuntaviivat.

 

Poissaolot Kouluterveyskyselyn ja OPA 2022 tulosten valossa. Hanne Kivimäki ja Marke Hietanen-Peltola, THL. Viimeisimmät tiedot poissaoloihin liittyen sekä oppilailta, opiskelijoilta että opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisilta.

 

Opiskeluhuoltopalvelujen keskinäinen yhteistyö poissaoloissa. Johanna Jahnukainen, THL. Terveydenhoitajan, kuraattorin, psykologin ja lääkärin yhteistyötä tarvitaan yksittäisen oppilaan kohdalla poissaolojen ehkäisemisessä, niiden syiden selvittelyssä ja tarvittavan tuen rakentamisessa. Yhteistyön toteuttamistapoja ja toimintamalleja on hyvä suunnitella ja kehittää jo ennalta.

 

Poissaolot opiskeluhuoltopalvelujen arjen työssä – esimerkkinä Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Kirsi Raunela, psykologi ja Minna Rautio, kuraattori

 

Keskustelua

________________________________________________________

Session puheenjohtajat:

Marke Hietanen-Peltola, THL
Kristiina Laitinen, OPH

SALI 101D
2.C. Hyvinvointia verkostojen johtamisella.

Sessio on suunnattu erityisesti oppilaitosten, koulutuksenjärjestäjien ja opiskeluhuoltopalvelujen johdolle.

Esittäytyminen ja session ohjelma

Yhteisöllisen työn johtaminen

Tutkimusten mukaan tunne ryhmään kuulumisesta ja kokemus vaikuttamisen mahdollisuuksista liittyvät keskeisesti sekä hyvinvointiin että oppimisen laatuun. Tule kuulemaan ja rakentamaan yhteistä näkemystä koulujen hyvinvointijohtamisen vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

TEAviisarin tuloksia peruskouluista.

Kirsi Wiss, THL. Esimerkkejä hyvinvointia ja terveyttä sekä yhteisöllistä toimintakulttuuria edistävän toiminnan tuloksista sekä kouluun kiinnittymistä tukevan toimintakulttuurin rakenteista.

 

Näkökulmia oppilaitosten hyvinvointijohtamiseen. Tiina Luomanen, OPH

Oppilaitoksen hyvinvointijohtamisessa keskeistä on toimintakulttuuri ja sen johtaminen. Mitkä asiat toimintakulttuurissa vaikuttavat hyvinvointiin ja mitä hyvinvoinnin johtamisessa olisi hyvä ottaa huomioon?

Rehtori hyvinvoinnin johtajana.

Leena-Maija Niemi, rehtori, Kauniainen ja

Titta Väkevä, rehtori, Lapinjärvi 
Rehtorit peilaavat tutkimustuloksia ja edellä kuultua koulujen moninaiseen arkeen. He edustavat kahta varsin erilaista toimintaympäristöä. Puheenvuorojen jälkeen keskustellaan. 

Keskustelua

___________________________________________________________

Session puheenjohtajat:
Tiina Luomanen, OPH
Kirsi Wiss, THL

12.00 LOUNAS JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

13. 00 SALI 101ABC. STRIIMATTAVA OSUUS. YHTEINEN OHJELMAOSUUS.
KOHTAAMISIA OPPILAITOSTEN HYVINVOINTITYÖSSÄ -
 JA SAMALLA LAPSEN TAI NUOREN NYT-HETKESSÄ
.            

Hullu, hullumpi, yläaste? Tuomas Toivainen. Käsikirjoittaja, ohjaaja, animaattori ja ääninäyttelijä.
Yläkoulumaailmaan sijoittuvassa animaatiosarjassa Antti, ystäviensä Kallen ja Keijon kanssa, ihmettelee ympäröivää maailmaa: miltä tuntuu olla ilman seuraa, miltä tuntuu, kun on liikaa seuraa, miten kuulua joukkoon ja samalla erottua siitä edukseen.  Tuomas kertoo mm. millaisia aiheita hän pyrkii sarjassa käsittelemään ja mitä siitä voi saada irti niin nuori, vanhempi kuin hyvinvointityön ammattilainenkin. 

 

Hyvä toimintakulttuuri ei ilmesty itsestään, sitä rakennetaan tietoisesti. Nostoja sessioista 2.
Ideoita yhteisölliseen opiskeluhuoltoon, poissaoloihin puuttumiseen ja läsnäolon tukemiseen ja hyvinvoinnin johtamisen arkeen.

Tähtihetkiä ja käytäntöjä kouluarjesta ja kohtaamisesta. Dialogia ohjaa Jukka Pyhäjoki

Mistä elementeistä koulun toimiva arki ja hyvä henki syntyy? Miksi hyvä kohtaaminen on koulussa oleville ihmisille tärkeää? Mikä kohtaamistyössä on helppoa? Entä vaikeaa?

Mitä hyviä keinoja on teillä on kohtaamisen edistämiseen? (oppilaiden kanssa ja välillä, huoltajien kanssa, henkilöstön välillä) ja mitä siitä on seurannut?

palvelulinjajohtaja Tuija Harakka, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, rehtori Lassi Kilponen, Espoo, kuraattori Sini Laitinen Vantaan-Keravan hyvinvointialue, terveydenhoitaja Satu Puolakkainen, Vantaan-Keravan hyvinvointialue, Anu Mähönen, apulaisylilääkäri, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, tieto- ja viestintätekniikan lehtori Mira Vorne, Koulutuskeskus Salpaus,
Kati Rita, vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja, Ristijärvi, Kainuu. 

 

Yhteenvetoa Hyvinvointiareenan annista ja ajatuksia alkaneesta lukuvuodesta
Markku Tervahauta, pääjohtaja, THL ja Jarkko Niiranen, johtaja, OPH

15.15.  TILAISUUS PÄÄTTYY KAHVITARJOILUUN

bottom of page