top of page

8.30 ILMOITTAUTUMINEN JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN OHJELMA TARKENTUU VIELÄ

PÄÄSALI

9.00    Kouluterveyskyselyn tuloksia taustaryhmittäin.
            Hyvinvointiin liittyvät huolet kasautuvat usein samoille oppilaille. Kouluterveyskyselyn tutkimusryhmä esittelee muutamia tuloksia haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien näkökulmista.

 

9.15    Koulun aikuinen ja traumatisoituneet lapset ja nuoret. Soili Poijula (psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, tietokirjailija).

            Miten tunnistaa ja auttaa? Milloin ohjataan tarvittavan avun piiriin?

10.15   TAUKO ja siirtyminen rinnakkaissessioihin

10.30   RINNAKKAISSESSIOT

2 A. Ideoita yhteisölliseen opiskeluhuoltoon.

 

Sessio on suunnattu erityisesti opettajille.

Pj. Kati Taipale, OPH ja Taina Huurre, THL

Muutamia Kouluterveyskyselyn tuloksia.  Jenni Helenius, THL
 

Tunne- ja vuorovaikutustaidot opetuksessa.
Mira Vorne, tieto- ja viestintätekniikan lehtori ja neuropsykiatrinen valmentaja.
Käytännönläheisiä vinkkejä monimuotoisten ryhmien opetukseen. Tapauskertomus toisen asteen ohjelmointiin kehitetystä valmentavasta opetusmenetelmästä. Menetelmällä tuetaan kaikkien oppijoiden keskittymistä ja vuorovaikutusta, vahvistetaan sisäistä motivaatiota sekä kehitetään tervettä itsetuntemusta ja ammatti-identiteettiä.

 

Keskustelua
 

Taiteen ja kulttuurin jalkauttaminen kouluihin. Anna-Riikka Rantamäki, kulttuurituottaja YAMK, kuraattori &  Hanna Nyman, kulttuurituottaja, Vantaa.
Taide- ja kulttuurikokemukset voivat tukea hyvinvointia. Miten tarjota niitä lapsille ja nuorille? Esimerkkeinä koulupudokkaiden tukeminen osallistavin taidemenetelmin, Kulttuurikummi ja Kulttuurilähete.

Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -toiminnasta eväitä aktiiviseen ja hyvinvoivaan toimintakulttuuriin. Johtavat asiantuntijat Kirsi Naukkarinen ja Pekka Tiitinen, OPH.

Tarve liikkumisen edistämiselle on ehkä suurempi kuin koskaan. Liikkumista ja liikuntaa voidaan hyödyntää monella tavoin yhteisöllisen opiskeluhuollon työkaluna. Tuomalla liikkuminen osaksi koulu- ja opiskelupäivää voidaan lisätä oppilaiden fyysistä aktiivisuutta, edistää tiedollista toimintaa, oppimista, opiskeluviihtyvyyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Ideoita, tietoa ja käytännön esimerkkejä aktiivisemman toimintakulttuurin arjesta ja yhteistyöstä.


Keskustelua

2 B. Poissaolot – opiskeluhuoltopalvelujen tärkeä rooli.

 

Sessio on suunnattu opiskeluhuoltopalveluissa toimiville.
pj. Marke Hietanen-Peltola, THL ja Kristiina Laitinen, OPH

Läsnäolon tukea ja poissaoloihin puuttumista. Johanna Sergejeff, Sitouttava kouluyhteisötyö -hankkeen kehittämispäällikkö, OKM

 

Poissaolot Kouluterveyskyselyn ja OPA 2022 tulosten valossa. Hanne Kivimäki ja Marke Hietanen-Peltola, THL

 

Opiskeluhuoltopalvelujen keskinäinen yhteistyö poissaoloissa. Johanna Jahnukainen, THL

 

Esimerkki opiskeluhuoltopalvelujen työstä poissaoloissa, esittäjä tarkentuu myöhemmin

 

Keskustelua

2.C. Hyvinvointia verkostojen johtamisella.

 

Sessio on suunnattu erityisesti oppilaitosten, koulutuksenjärjestäjien ja opiskeluhuoltopalvelujen johdolle.

Pj. Tiina Luomanen, OPH ja Kirsi Wiss, THL

 

Yhteisöllisen työn johtaminen. Kirsi Wiss, THL
TEAviisarin tuloksia ja keskustelua.

 

Rehtorien puheenvuorot ja keskustelua


Asiantuntijapuheenvuoro ja keskustelu. Puhujan nimi tarkentuu myöhemmin.

12.00 LOUNAS JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

PÄÄSALI

13.00       Hullu, hullumpi, yläaste? Tuomas Toivainen, käsikirjoittaja.

                 Yläkoulumaailmaan sijoittuvassa animaatiosarjassa Antti, ystäviensä Kallen ja Keijon kanssa, ihmettelee ympäröivää maailmaa: miltä tuntuu olla ilman seuraa,

                  miltä tuntuu, kun on liikaa seuraa, miten kuulua joukkoon ja samalla erottua siitä edukseen.  Tuomas kertoo mm. millaisten sattumien kautta juuri yläasteelta

                  päässeen nuoren intohimoprojekti sai siivet, millaisia aiheita hän pyrkii sarjassa käsittelemään ja mitä siitä voi saada irti niin nuori kuin vanhempikin. 

                 Oppilaitosten keinoja hyvinvoinnin tukemisessa. Nostoja sessioista 2.

 

                 Dialogeja kouluarjesta, ohjaa Jukka Pyhäjoki, THL. Kouluterveyskyselyn tulokset kertovat lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Vertaissuhteet, koti,
                 oppilaitosten toimintakulttuuri ja opiskeluhuollon palvelut ovat osa arkea. Miten tunnistaa lasten ja nuorten hyvinvointia tukevat käytännöt kouluarjessa

                 ja miten vahvistaa niitä? Mitä huomioita arjessa olisi tärkeää jakaa muille?

                 Paneelikeskustelussa terveydenhoitajia, kuraattoreita, psykologeja, opettajia ja rehtoreita (nimet tarkentuvat myöhemmin) + yleisökeskustelua-

     

                 Hyvinvointiareenan ja uusien tutkimustulosten pohdintaa dialogina
                 Markku Tervahauta, pääjohtaja, THL ja Jarkko Niiranen, johtaja, OPH

15.15.      Tilaisuus päättyy kahvitarjoiluun
 

 


 

OHJELMA 26.9.2023

bottom of page