Tervetuloa seuraavaan Hyvinvointiareenaan 23.-24.9.2021 Helsingin Messukeskukseen!

HYVINVOINNIN AMMATTILAISET KOOLLE

 

Hyvinvointiareena on koulutustapahtuma, joka tarjoaa yhteisen oppimisfoorumin esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa sekä korkea-asteella oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parissa työskenteleville.

 

ASIANTUNTIJAPUHEENVUOROJA, NÄYTTELY, VERKOSTOITUMISTA
 

Hyvinvointiareena toteutetaan joka toinen vuosi Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä. Se on tärkein oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi järjestettävä kansallinen tapahtuma, joka yhdistää aikaisemmat

• Kouluterveyspäivät
• Opiskeluterveyspäivät
• Opiskeluhuollon kansalliset kehittämispäivät

HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JA TUOREITA TUTKIMUSTULOKSIA

Päättäjät ja työntekijät sosiaali-, terveys- ja opetusalalta kutsutaan verkostoitumaan ja jakamaan tuoretta tietoa sekä oppimaan yhdessä.


Hyvinvointiareenalla levitetään hyviä toimintamalleja ja tutkimustietoa sekä tuetaan monialaista yhteistyötä oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi:

• Tuoreimmat tutkimustulokset
• Ajankohtaista ammattiryhmittäin
• Monialainen hyvinvointityö eri koulutusasteilla
• Lasten ja nuorten ääni kuuluvilla
• Työn voimavaratekijät
• Kyselytunti

© Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Opetushallitus

THL_tunnus_pitka_FI_RGB.jpg