Hyvinvointiareena  OPH.fi (002).png
Tervetuloa Hyvinvointiareenaan 23.-24.9.2021!
Tilaisuus toteutetaan tänä vuonna poikkeuksellisesti etätapahtumana Microsoft Teamsilla.

HYVINVOINNIN AMMATTILAISET KOOLLE

 

Hyvinvointiareena on koulutustapahtuma, joka tarjoaa yhteisen oppimisfoorumin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parissa työskenteleville.

ASIANTUNTIJAPUHEENVUOROJA, VIRTUAALINEN NÄYTTELY, VERKOSTOITUMISTA TEAMS- JA HOWSPACE-VERKKOALUSTOILLA
 

Hyvinvointiareena toteutetaan joka toinen vuosi Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä. Se on tärkein oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi järjestettävä kansallinen tapahtuma. 

Tämän vuoden tapahtuma toteutetaan poikkeuksellisesti etäyhteydellä (Microsoft Teams). Virtuaalinen näyttely toteutetaan Hyvinvointiareenan verkkoalustalla (Howspace).

HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JA TUOREITA TUTKIMUSTULOKSIA

Pandemia-aika on merkittävästi ja monella tapaa vaarantanut lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista kouluissa ja oppilaitoksissa.

 

Hyvinvointiareenalla levitetään hyviä toimintamalleja ja tutkimustietoa sekä tuetaan monialaista yhteistyötä oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi.

 

Kutsumme päättäjät ja työntekijät sosiaali-, terveys- ja opetusalalta verkostoitumaan ja jakamaan tuoretta tietoa sekä oppimaan yhdessä.

 

Hyvinvointiareenalla tavataan!

#Hyvinvointiareena2021


@Opetushallitus

@THLorg