top of page

Hyvinvointiareenan luennoitsijat, sessioiden puheenjohtajat ja keskustelujen fasilitoijat

 • Ervasti Eetu. Tilastotutkija, THL. Kouluterveyskyselyn tutkimusryhmä.

 • Helenius Jenni. KT, kehittämispäällikkö, THL. Kouluterveyskyselyn tutkimusryhmä.

 • Hietanen-Peltola Marke. LT, ylilääkäri, THL. Tehtäväalueena opiskeluhuollon kokonaisuuden kansallinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen. Opiskeluhuollon monialaisen työn ja kouluterveydenhuollon asiantuntija.

 • Heidi Huilla. KT, FM, Tutkijatohtori, Helsingin yliopisto. Tutkinut mm. kaupunkien eriytymisen ja huono-osaisuuden vaikutusta koulujen arkeen.

 • Huurre Taina. KL, FT, sosiaalityöntekijä, kehittämispäällikkö, THL. Opiskeluhuollon kansallinen ohjaus, kehittäminen ja seuranta erityisesti kuraattoripalvelujen osalta

 • Jahnukainen, Johanna. TtM, Th, kehittämispäällikkö, THL. Opiskeluhuollon kansallinen ohjaus, kehittäminen ja seuranta erityisesti opiskeluterveydenhuollon osalta. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten palvelujen kehittäminen.

 • Janhunen Panu. Asiantuntija HelsinkiMission koulumaailman yksinäisyyttä vähentävässä Shchool to Belong -ohjelmassa.

 • Junttila Niina. Yksinäisyystutkija, kasvatuspsykologian professori Turun yliopistossa (Opettajankoulutuslaitos ja Sote-Akatemia) ja Jyväskylän yliopistossa (Rescue/STN/ Pandemics). Right to Belong -konsortion johtaja (STN / Young -tutkimusohjelma).

 • Kivimäki Hanne . TtT, tutkija, THL. Kouluterveyskyselyn tutkimusryhmä.

 • Kiviruusu Olli. VTT, mielenterveyden tutkimuksen dosentti, tutkimuspäällikkö, THL. Tutkimusintressit käsittävät laveasti mielen hyvinvoinnin kysymyksiä, mm. vanhemmuuden hyvinvointi, itsetunnon kehittyminen elämänkulussa, Kouluterveyskyselyn mielenterveyteen ja nettiriippuvuuteen liittyvät teemat.

 • Korkiamäki Riikka. Sosiaalityön professori, Tampereen yliopisto. Tutkii nuorten ikätoverisuhteita sosiaalisen tuen ja kontrollin näkökulmasta sekä ystävyyttä, yhteisöllisyyttä ja solidariteetin rakentumista nuorten kesken ja sukupolvien välillä.

 • Laitinen Kristiina. PSM, johdon ja esimiesten työnohjaaja, opetusneuvos, Opetushallitus. Tehtäväalueena opiskeluhuollon kansallinen ohjaus, kehittäminen ja seuranta sekä hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvät asiantuntijatehtävät. 

 • Leppänen Päivi. Opetusneuvos Opetushallituksessa. Päivi edistää lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta digitaalisen osaamisen kehittymisessä. Päivi on vastannut Opetushallituksessa kehittämisohjelmasta, jossa on julkaistu digitaalisen osaamisen kuvaukset opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien käyttöön.

 • Luomanen Tiina. Opetusneuvos, OPH. Vastuualueena mm. opetussuunnitelman kehittäminen, perusopetuksen johtamisen kehittäminen.

 • Luopa Pauliina. Tutkija, THL. Kouluterveyskyselyn tutkimusryhmä.

 • Matikka Anni. Asiantuntija, THL. Kouluterveyskyselyn tutkimusryhmä.

 • Naukkarinen Kirsi. Johtava asiantuntija Liikkuva koulu, Opetushallitus.  Työskennellyt vuosia mm. liikkumis- ja hyvinvointiohjelmien edistämisessä järjestö-, opetus- ja varhaiskasvatusmaailmassa sekä vastannut valtakunnallisten yhteistyöverkostojen koordinoinnista.

 • Pekkarinen Elina. Lapsiasiavaltuutettu. Lapsiasiavaltuutetun tehtävä on arvioida, seurata ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja tunnettuutta Suomessa. Elina Pekkarinen on taustaltaan tutkija ja sosiaalityöntekijä lastensuojelun ja nuorisotutkimuksen alalta. Lisää: https://lapsiasia.fi/valtuutettu

 • Pietilä Matti. Opetusneuvos, Opetushallitus. 

 • Poijula Soili. Psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, tutkija ja tietokirjailija Oy Synolon Ltd, Suomen Traumaterapiakeskus. Psykotraumatologian asiantuntija, jolla on vuosikymmenten kokemus traumatisoituneiden auttamisesta ja hoidosta. Hän on mm. kehittänyt lasten ja nuorten kriisi-interventioita ja traumapsykoterapeuttista hoitoa Suomessa.

 • Sergejeff, Johanna. Ohjaava opettaja, Valteri. Viime vuosina Johanna on kehittänyt OKM:ssa Sitouttavaa kouluyhteisötyötä.

 • Söderek, ​Christine. Undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen. Vastaan hyvinvoinnin ja opiskeluhuollon kansallisesta ohjauksesta ruotsiksi. Vastuualue ulottuu varhaiskasvatuksesta oppivelvollisuuden päättymiseen asti.

 • Talvia Sanna. Kotitaloustieteen yliopistonlehtori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Helsingin yliopisto.

 • Taipale Kati. KM, Esh, opetusneuvos, Opetushallitus. Vastuualueina opiskeluhuolto, opinto-ohjaus ja terveystieto.

 • Tiitinen Pekka . Johtava asiantuntija Liikkuva opiskelu kokonaisuudessa, Opetushallitus. Työskennellyt vuosia AMK:ssa ja toisella asteella pedagogiikan ja hyvinvoinnin kehittäjänä.

 • Toivainen Tuomas. 25-vuotias itseoppinut animaationtekijä, joka tunnetaan Hullu – hullumpi – yläaste -sarjan luojana, käsikirjoittajana ja ohjaajana. Suosiota yli ikäryhmien saavuttanut animoitu komediasarja on kursailematon kuvaus teini-iän iloista, suruista ja kasvun paikoista, ja kuvaa kepeän satiirisella otteella myös kouluhenkilökunnan edesottamuksia digitalisaation ja muiden koulupoliittisten ilmiöiden äärellä.

 • Tuomilehto Henri. Unilääkäri, dosentti, joka on yli 20 vuotta tutkinut unta ja sen vaikutusta terveyteen sekä sitä, miten ihmiset voivat itse parantaa nukkumistaan. Lasten ja nuorten osalta: ks. OPH:n unikoulutuksen materiaalit.

 • Vartiainen Mia.  Opetusneuvos, Opetushallitus.

 • Vorne Mira. Tieto- ja viestintätekniikan lehtori ja neuropsykiatrinen valmentaja, on työskennellyt vuosia henkisen hyvinvoinnin kysymysten parissa teologina, opettajana ja valmennusyrittäjänä. Hän haluaa erityisesti lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä neurodiversiteetistä koulu- ja työelämässä.

 • Wiss Kirsi. Projektipäällikkö, THL. Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä, TEAviisari-ryhmä. Mielenkiinnon kohteina mm. koulujen, kuntien ja alueiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä tiedolla johtaminen ja tiedon hyödyntäminen.

bottom of page