top of page

Hyvinvointiareenan puhujat ja sessioiden puheenjohtajat

Luennoitsijat

  • Niina Junttila. Yksinäisyystutkija, kasvatuspsykologian professori Turun yliopistossa (Opettajankoulutuslaitos ja Sote-Akatemia), sekä Jyväskylän yliopistossa (Rescue / STN/ Pandemics), opetusneuvos Opetushallituksessa. Right to Belong -konsortion johtaja (STN / Young -tutkimusohjelma).

  • Olli Kiviruusu. VTT, mielenterveyden tutkimuksen dosentti, tutkimuspäällikkö, THL. Tutkimusintressit käsittävät laveasti mielen hyvinvoinnin kysymyksiä, mm. vanhemmuuden hyvinvointi, itsetunnon kehittyminen elämänkulussa. Viime aikoina tärkeä painopiste on ollut Kouluterveyskyselyn mielenterveyteen ja nettiriippuvuuteen liittyvät teemat.

  • Riikka Korkiamäki. Sosiaalityön professori, Tampereen yliopisto. Tutkii nuorten ikätoverisuhteita sosiaalisen tuen ja kontrollin näkökulmasta sekä ystävyyttä, yhteisöllisyyttä ja solidariteetin rakentumista nuorten kesken ja sukupolvien välillä.

  • Kirsi Naukkarinen. Johtava asiantuntija Liikkuva koulu, Opetushallitus.  Työskennellyt vuosia mm. liikkumis- ja hyvinvointiohjelmien edistämisessä järjestö-, opetus- ja varhaiskasvatusmaailmassa sekä vastannut valtakunnallisten yhteistyöverkostojen koordinoinnista.

  • Soili Poijula. Psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, tutkija ja tietokirjailija Oy Synolon Ltd, Suomen Traumaterapiakeskus. Psykotraumatologian asiantuntija, jolla on vuosikymmenten kokemus traumatisoituneiden auttamisesta ja hoidosta. Hän on mm. kehittänyt lasten ja nuorten kriisi-interventioita ja traumapsykoterapeuttista hoitoa Suomessa.

  • Sanna Talvia, kotitaloustieteen yliopistonlehtori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Itä-Suomen yliopisto.

  • Tuomas Toivainen. 25-vuotias itseoppinut animaationtekijä, joka tunnetaan Hullu – hullumpi – yläaste -sarjan luojana, käsikirjoittajana ja ohjaajana. Suosiota yli ikäryhmien saavuttanut animoitu komediasarja on kursailematon kuvaus teini-iän iloista, suruista ja kasvun paikoista, ja kuvaa kepeän satiirisella otteella myös kouluhenkilökunnan edesottamuksia digitalisaation ja muiden koulupoliittisten ilmiöiden äärellä.

  • Pekka Tiitinen. Johtava asiantuntija Liikkuva opiskelu kokonaisuudessa, Opetushallitus. Työskennellyt vuosia AMK:ssa ja toisella asteella pedagogiikan ja hyvinvoinnin kehittäjänä.

  • Mira Vorne. Tieto- ja viestintätekniikan lehtori ja neuropsykiatrinen valmentaja, on työskennellyt vuosia henkisen hyvinvoinnin kysymysten parissa teologina, opettajana ja valmennusyrittäjänä. Hän haluaa erityisesti lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä neurodiversiteetistä koulu- ja työelämässä.

Sessioiden puheenjohtajat, fasilitoijat ym.

  • Jenni Helenius. KT, kehittämispäällikkö, THL. Kouluterveyskyselyn tutkimusryhmän vetäjä. Kiinnostuksen kohteina mm. oppilaiden osallisuus kouluyhteisöissä, kiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäiseminen sekä mediakasvatus.

bottom of page