top of page

NÄYTTELY

Seminaariosallistujat: Tervetuloa tutustumaan monipuolisiin näyttelypisteisiin seminaariohjelman taukojen aikana!

NÄYTTELYPISTEET
 

1. MLL:n auttavat puhelimet ja digitaaliset palvelut 

2. MLL: Vertaistukea nuorille ja vanhemmille kiusaamistilanteissa
2b. MLL: kouluyhteistyö ja mediakasvatus
2c. Perhepolku Oy

3. Pause-hanke, EHYT ry.

4. Kuntoutuskeskus Kankaanpää

5. Osaamiskeskus Nuoska, XAMK

6. YOUNG -ohjelma, Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), Itla 

7. Nuoret hoivaajat -verkosto

8. Neuvokas perhe, Sydänliitto

9. Nuorten paino hallintaan- hanke

10. Syöpäjärjestöt, Nuorten terveyden edistäminen

11. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

12. Aseman Lapset ry.

13. Terveydenhoitajaliitto

14. Terve koululainen ja Smart Moves (UKK-instituutti)

15. Suomen NMKY:n Liitto, Hyvinvointia nuorille

16. Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta

17. Peili Vision Oy

18. Syömishäiriöliitto - SYLI 

19. Spesia Asiantuntijapalvelut

20. RuokaTutka 

21. Nuoret Pakka-toimijoina -hanke, EHYT ry.

22. Koululiikuntaliitto 

23. Suomen Diabetesliitto ry

24. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

Näyttelypisteillä esillä:

MLL:n auttavat puhelimet ja digitaaliset palvelut: (paikka 1)

”MLL:n auttavat puhelimet ja digitaaliset palvelut tarjoavat luottamuksellista ja maksutonta tukea lapsille, nuorille ja vanhemmille valtakunnallisesti. Palveluihimme kuuluu Lasten ja nuorten puhelin ja chat sekä erilaiset vanhemmuuden tuen palvelut. Elokuussa 2023 käynnistimme Nuorten tukilinjan, jossa tarjotaan akuuttia apua vaikeissa tilanteissa oleville nuorille joka arki-ilta klo 20-24. Lisäksi toteutamme Tyttö olet helmi! -etäohjausta yläkouluikäisille tytöille ja heidän äideilleen yhteistyössä Aamos kuntoutus- ja terapiapalveluiden kanssa. 
Tervetuloa tutustumaan MLL:n a
uttaviin puhelimiin ja digitaalisiin palveluihin ja kysymään lisää toiminnastamme!”

MLL "Vertaistukea nuorille ja vanhemmille kiusaamistilanteissa” (paikka 2)

Mietitkö millaista tukea vanhemmalle voi tarjota silloin, kun hänen lastansa kiusataan tai kun hänen oma lapsensa on ollut osallisena kiusaamiseen? Pohditko sitä mihin nuorta voi ohjata, kun hän hakee keinoja selviytyä kiusaamiskokemuksestaan? MLL tukee valtakunnallisesti nuoria ja vanhempia näissä tilanteissa. Tule tapaamaan meitä, niin kerromme lisää!  👉 mll.fi/lapseniko-kiusaaja 👉 mll.fi/vertaistukea-kiusattujen-vanhemmille 👉  nuortennetti.fi/selviytyjat


MLL: kouluyhteistyö ja mediakasvatus (paikka 2b)
MLL tekee kiusaamisen vastaista työtä päiväkodeissa, kouluissa, harrastusyhteisöissä ja netissä. Erityisenä painopisteenä on lasten ja nuorten oma toiminta kiusaamisen ehkäisemiseksi. Tuotamme materiaaleja ja tarjoamme koulutuksia oppilaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseksi sekä kiusaamisen vastaiseen työhön. Tule tutustumaan uusimpiin sisältöihimme ja kuulemaan lisää.
Mietityttääkö lasten ja nuorten median käyttö? MLL:n mediakasvatusaineistot ovat tukenasi. Lasten ja nuorten turvallinen ja hyvinvointia tukeva digitaalisen median käyttö herättää entistä enemmän kysymyksiä esimerkiksi tekoälyn kehittymis
en myötä. Tule kuulemaan MLL:n mediakasvatuksen tuoreimmista kuulumisista, sisällöistä ja koulutuspalveluista ja hakemaan materiaalia lasten ja nuorten turvallisen median käytön ja digihyvinvoinnin tueksi.

Perhepolku Oy (paikka 2c)

Tietoa ja vertaistukea vanhempainilloissa & teemapäivissä

Pause-hanke (paikka 3)

Nuorten digitaalisten medioiden käytön haasteet ja vaikutukset hyvinvointiin herättävät kysymyksiä ja huolta perheissä ja kouluissa. EHYT ry:n uusi Pause-hanke puuttuu digipelaamisen ja sosiaalisen median haittoihin käytännön työvälineiden avulla. Hankkeessa kehitetään ratkaisuja haasteiden tunnistamiseen ja kohtaamiseen.
T
yötä tehdään tiiviissä yhteistyössä yläkouluikäisten huoltajien ja yläkoulujen henkilöstöjen kanssa. 

Keväällä 2023 Pause-hanke keräsi lähes 900 yläkoulun henkilöstön jäsenen ja huoltajan kokemuksia ja näkemyksiä digitaalisiin medioihin liittyvistä arjen haasteista sekä tarpeista niiden ratkaisemiseksi. Tule tutustumaan alustaviin tuloksiin, hankkeen toimintaan ja yhteistyömahdollisuuksiin Pausen näyttelypisteellä!

Hankesivut: https://ehyt.fi/pause 

Kuntoutuskeskus Kankaanpää (paikka 4)

Lastenkuntsari auttaa perheitä kohti sujuvampaa arkea mukavassa hyvän olon keskuksessa. Moniin erilaisiin haasteisiin ja sairauksiin löytyy Kelan kustantamia sopeutumisvalmennuskursseja sekä yksilöllisiä kuntoutuspalveluja, jotka ovat perheille maksuttomia. Moniammatillista tukea on tarjolla myös nuorille ja aikuisille. Tervetuloa tutustumaan erilaisiin vaihtoehtoihin ja keskustelemaan, kenelle näitä palveluja voisi suositella!

Osaamiskeskus Nuoska (paikka 5)

Tule kuulemaan ajankohtaista tietoa koulu- ja oppilaitosnuorisotyöstä. Nuoska kehittää
nuorisoalan osaamista ja tarjoaa tietoa koulun ammattilaisille. Järjestämme
koulutuksia ja tilaisuuksia nuorisotyön menetelmistä sekä nuorten osallisuuden
ja hyvinvoinnin tukemisesta huomioiden toimivat käytänteet opetus- ja nuorisotoimen
välisessä yhteistyössä – myös ruotsinkielisillä alueilla. Tuotamme myös tutkimustietoa
muun muassa rakenteiden laadusta koulunuorisotyössä.

 

YOUNG -ohjelma, Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) paikka, Itla (paikka 6)

”Miten hyvinvointia ja mielenterveyttä voidaan tutkimusperustaisesti edistää? 

Tule tutustumaan uusimpiin Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman YOUNG-ohjelman tutkimushankkeisiin ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan kehittämishankkeeseen, joiden tavoitteena on 
1)    vähentää lasten ja nuorten yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemuksia erilaisissa ympäristöissä, kuten varhaiskasvatuksessa, kouluissa, harrastuksissa ja sosiaalisessa mediassa (Right-to-Belong-tutkimushanke)
2)    varmistaa vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien saatavuus lasten ja nuorten palveluissa ja oppilaitoksissa (Imagine-tutkimushanke, Kasvun tuki KI -hanke)
3)    vahvistaa ammattilaisten keinoja oppilaiden mielenterveysongelmien varhaiseksi tunnistamiseksi, vahvistaa opettajien positiivisen käytöksen tukemisen taitoja sekä luoda rakenteita mielenterveys- ja käytösongelmien vähentämiseksi (Imagine-tutkimushanke, Kasvun tuki KI -hanke)”

Nuoret hoivaajat -verkosto (paikka 7)

Nuoret hoivaajat ovat lapsia tai nuoria, jotka hoivaavat tai tukevat sairastunutta perheenjäsentä tai muuta läheistään. Lapsen ja nuoren hoitovastuu läheisestään voi vaikuttaa monin tavoin heidän hyvinvointiinsa. Nuoret hoivaajat verkostoon kuuluu kymmenen järjestötoimijaa, jotka edistävät nuorten hoivaajien tunnistamista ja tukemista. ​ Tule pisteellemme kuulemaan työkaluista läheistään hoitavien nuorten tunnistamiseen ja tukemiseen sekä kouluterveyskyselyn uusimmista tuloksista nuorista hoivaajista.

Neuvokas perhe, Sydänliitto (paikka 8)

Tule tutustumaan Sydänliiton Neuvokas perhe-menetelmään. Tarjoamme lapsiperheille materiaalia oman hyvinvoinnin ja perhearjen teemoihin (lepo, ravinto, liikunta, ruutuaika) ja perheitä kohtaaville ammattilaisille työvälineitä elintapaohjaukseen, hyvinvointioppimiseen ja vanhemmuuden tukemiseen. Menetelmän avulla perhe saa aktiivisen roolin ja perheen vahvuuksien esille tuominen mahdollistuu. www.neuvokasperhe.fi

Nuorten paino hallintaan -hanke (paikka 9)

Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoimassa Nuorten paino hallintaan -hankkeessa kehitetään nuorten painonhallintaa tukeva monialainen toimintamalli, laaditaan toimintamallin mukaista, käyttäytymisen muutosta tukevaa opetusmateriaalia sekä kokeillaan digitaalisen Onnikka-painonhallintasovelluksen soveltuvuutta 13–18-vuotiaille osana koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluita. Toimintamallia kehitetään yhteistyössä oppilashuollon, opetustoimen, nuorten ja heidän huoltajien sekä eri sidosryhmien kanssa.
Tule tutustumaan alustaviin tuloksiin, hankkeen toimintaan ja yhteistyömahdollisuuksiin!

 

Syöpäjärjestöt, Nuorten terveyden edistäminen (paikka 10)

Fressis -hanke. Kaipaatko tietoa, tukea ja vinkkejä nuorten nikotiinittomuuden ja hyvinvoinnin tukemiseen oppilaitoksessa ja opetustyössä? Tule tutustumaan Syöpäjärjestöjen Fressis-hankkeen tarjoamiin työkaluihin ja materiaaleihin työsi tueksi. 
Hyvä Päivä -hanke. Haluatko työhösi uusia menetelmiä, joilla tukea nuorten opiskelukykyä ja terveyttä? Hyvä Päivä -ryhmätoimintamalli soveltuu toteutettavaksi toisen asteen oppilaitoksissa ja nuorisotyössä. Tule kuulemaan lisää Hyvä Päivä -toimintamallista ja ohjaajakoulutuksesta, jossa pääset vahvistamaan osaamistasi terveyden edistämisestä ja arjen hallinnasta osana nuorten ohjaustyötä. Lämpimästi tervetuloa näyttelypaikalle 10! 

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri (paikka 11)

Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteritukee yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden koulunkäyntiä ja toimintakykyä sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten osaamista. Toimintamme perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön, laajaan osaamiseen ja innovatiivisiin toimintatapoihin. Valterin kuusi toimipistettä vastaavat ohjauspalvelutoiminnasta. Toimipisteiden yhteydessä toimii Valteri-koulu.

Valterissa työskentelee noin 550 opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaista ja asiantuntijaa. Asiakkaitamme ovat mm. yksittäiset oppilaat, alan ammattilaiset, koulut, kunnat ja kaupungit. Toimimme Opetushallituksen alaisuudessa ja yhteistyömme on tiivistä kolmitasoisen tuen kysymyksissä. Sidosryhmäyhteistyön keskiössä ovat tukea tarvitsevat oppilaat. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni oppilas voi opiskella oman kotikuntansa lähikoulussa. 

Tervetuloa tutustumaan Valterin palveluihin ja osaamiseen osastolla 11!
 

Aseman Lapset ry. (paikka 12)

Tervetuloa tutustumaan lasten, nuorten ja vanhempien mielen hyvinvointia vahvistavaan Friends-ohjelmaan. Osastollamme on myös mahdollisuus tutustua pitkittyneisiin ja haastaviin koulukiusaamistapauksiin- ja kouluväkivaltaan puuttuvaan K-0-toimintaan sekä nuorten sovitteluihin erikoistuneeseen katusovitteluun.
 

Terve koululainen ja Smart Moves (UKK-instituutti) paikka 14

Onko liikkumisen edistäminen lähellä sydäntäsi? TEKO – Terve koululainen ja Smart Moves ovat UKK-instituutin hankkeita, joiden tavoitteena on edistää liikkumista koulussa ja vapaa-ajalla. TEKOn kohderyhmänä ovat peruskoulun, etenkin terveystiedon ja liikunnan, opettajat sekä kouluterveydenhoitajat. Smart Moves hankkeen kohderyhmänä ovat toisen asteen opiskelijat ja oppilaitosten henkilöstö. Molemmat hankkeet tuottavat verkkosivuilleen maksutonta materiaalia, toimintamalleja ja työkaluja liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tule tutustumaan pisteellämme uusimpiin lasten ja nuorten liikkumissuosituksen aineistoihin. Tavataan näyttelyosastolla 14!

Suomen NMKY:n Liitto (paikka 15)
#HyvinvointiaNuorille 
Tule tutustumaan ja varaamaan maksuton Camera obscura pop up -mielikuvaseikkailu tai Hyvät ryhmätaidot -oppimiskokonaisuus paikkakuntasi nuorille. Toimintamme kautta tuemme nuoria elämäntaitojen ja ryhmässä toimimisen taitojen kartuttamisessa. Suomen NMKY:n Liitto tekee työtä nuorten hyvinvoinnin ja vaikuttamismahdollisuuksien, kestävän tulevaisuuden ja rauhan edistämiseksi paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti. www.ymca.fi. 
Tule tapaamaan meitä näyttelypisteelle 15, niin kerromme sinulle lisää toiminnastamme. 

Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta (paikka 16)
Täällä saa puhua siitä, kun opiskelijan a
siat eivät etenekään suoraviivaisesti ja opinnot ovat katkolla. Ratkaisut löytyvät usein monialaisen yhteistyön avulla! Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajat toimivat oppilaitosten läheisinä kumppaneina, ja oppivelvollisuuden laajentuminen on kytkenyt toimijoita toisiinsa entistäkin rakenteellisemmin. Pienryhmiä ja sosiaalista vahvistamista tarjoavat työpajat toimivat vaihtoehtoisina oppimisympäristöinä tutkintotavoitteisessa tai TUVA-koulutuksessa. Etsivä nuorisotyö tukee siirtymiä etenkin silloin, kun opintopolku on katkeamaisillaan. Into edustaa ja kehittää etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa valtakunnallisesti. Ydinsanat tänään: opinnollistaminen, yhteistyö ja verkostoituminen!

 

Peili Vision Oy (paikka 17)
Peili Vision on oululainen ohjelmistoyritys, joka kehittää peliteknologiaa hyödyntäviä neurologisen toiminnan arviointityökaluja koulun ja terveydenhuollon tarpeisiin.
Digitaalisten ratkaisujen avulla kartoitetaan objektiivisesti 8–13-vuotiaiden oppilaiden toiminnanohjaustaitoja. Pelillinen menetelmämme antaa tietoa lasten toiminnanohjauksen haasteista eri osa-alueilla ja tunnistaa lasten ADHD-piirteitä. Tule moikkaamaan Peili Visionin iloista tiimiä näyttelyosastolle numero 17!
Kotisivumme: https://peilivision.fi/ 


Syömishäiriöliitto - SYLI (paikka 18)

Apua, syömishäiriö! Mitä teen? Mitä tukea syömishäiriötä sairastavalle on tarjolla? Miten puhua vastuullisesti painosta? Mistä tunnistaa, että liikkuminen on lähtenyt lapasesta? Voiko terveydenedistämistyötä tehdä syömishäiriösensitiivisesti?

Syömishäiriöliitto vastaa muun muassa näihin kysymyksiin tuottamalla tietoa syömishäiriöistä ja niihin liittyvistä ilmiöistä sekä tarjoamalla tukea kaikille sitä syömishäiriöasioissa tarvitseville – myös teille ammattilaisille ja asiantuntijoille. Juuri nyt syömishäiriökentällä puhuttavia teemoja ovat mm. nepsyoireiden vaikutus syömishäiriöön, urheilun syömishäiriölle altistavat piirteet sekä lihavuusfobinen ja syömishäiriömyönteinen kulttuurimme.

Tietoa syömishäiriöistä ja Miten siitä painosta sitten pitäisi puhua? -esitteet, Älä punnitse ilman lupaa -flyerit, lähteekö liikkuminen lapasesta? -testi ja muut Syömishäiriöliiton materiaalit sekä työntekijöiden viisaat ajatukset käytettävissänne näyttelypisteellämme. Tervetuloa!

Spesia Asiantuntijapalvelut (paikka 19)

Kohtaatko työssäsi tai elämässäsi erityisen tuen tarpeessa olevia nuoria tai aikuisia?
Kaipaatko uusia, toimivia keinoja arjen haastaviin tilanteisiin? 
Meiltä Spesia Asiantuntijapalveluista saat ideoita, osaamista ja työkaluja;
täydennyskoulutuksia, konsultaatioita ja työnohjauksia juuri sinun tarpeisiisi räätälöitynä.  
Tule keskustelemaan sinun pohdituttavasta erityisen tuen kysymyksestä tai tutustumaan
esim. suosittuun nepsy-valmentajakoulutukseemme. Odotamme sinua näyttely
osastolla 19, tervetuloa!

 

RuokaTutka (paikka 20)

Mitä ruoka on, mistä se tulee ja miltä se maistuu? RuokaTutka kannustaa ihmettelemään ja tutkimaan ruokaa monesta eri näkökulmasta. RuokaTutka tarjoaa opettajille kasvattajille työkaluja ja lapsille sekä nuorille ajattelemisen aihetta ja oivaltamisen iloa. Pisteellä jaossa vinkkejä digimateriaaleihin sekä korttipakkoja ja julisteita kouluihin. Varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle suunnattua hanketta rahoittaa EU:n koulujakelujärjestelmä.

www.ruokatutka.fi


Nuoret Pakka-toimijoina hanke, EHYT ry. (paikka 21)
Alkoholin ja nikotiinituotteiden ikärajavalvonta vähittäismyynnissä toimii varsin hyvin. Siitä huolimatta päihteitä päätyy alaikäisten nuorten käsiin, välittämisen kautta. Nuoret Pakka-toimijoina -hanke (2021-2023) on kehittänyt nuoria osallistavia menetelmiä päihteiden välittämisen ehkäisyyn yläkouluihin ja toiselle asteelle. Tule juttelemaan, miten päihteiden välitys näkyy tänä päivänä nuorten maailmassa ja nappaa mukaasi valmiit ja konkreettiset työkalut päihteiden välittämisen ehkäisyyn. 

Koululiikuntaliitto (paikka 22)

Me olemme Koulun oma Liikuttaja – liikutamme koululaisia ja opetustyötä tekeviä. Tule nappaamaan helpot arjen liikkumisvinkit opetuksen tauotukseen ja toiminnalliseen oppimiseen. Ota hietön liikuntahaasteemme vastaan ja saat liikuttavan tuotepalkinnon.

Suomen Diabetesliitto ry (paikka 23)

Tarjolla tietoa tyypin 1 diabeteksesta, materiaaleista sekä koulutuksista ammattilaisille.


Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi (paikka 24)

Mitä uusin arviointitieto kertoo hyvinvoinnin teemasta? Tule kuulemaan ja keskustelemaan Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen, Karvin, arvioinneista! Arvioinnin kohteena on viime aikoina ollut muun muassa oppilaiden poissaolojen vähentäminen perusopetuksessa, koulujen kiusaamisen vastainen työ sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan mahdollisuuksia edistävän Harrastamisen Suomen mallin toiminta. Näyttelypisteellä kerrotaan myös tällä hetkellä meneillään olevista arvioinneista: muun muassa opinto-ohjauksen uusista muodoista laajennetun oppivelvollisuuden jälkeen sekä eriyttämisestä ja joustavista opetusjärjestelyistä perusopetuksessa. Karvin asiantuntijat ovat valmiina keskusteluihin näyttelyosastolla 24, tervetuloa!

OPH:n näyttelypisteellä:

Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu
Liikkuvan koulun ja Liikkuvan opiskelun sekä Mieli liikkeelle -hankkeen tavoitteena on lisätä liikkumista, opiskelukykyä ja mielen hyvinvointia perusopetuksessa, toisella asteella ja korkeakouluissa. Tule keskustelemaan asiantuntijoidemme kanssa liikunnallisen elämäntavan edistämisestä osana koulujen ja oppilaitosten hyvinvointityötä sekä opiskeluhuoltoa. Osastollamme pääset tutustumaan konkreettisiin toimenpiteisiin sekä erilaisiin yhteistyömalleihin.

THL:n näyttelypisteellä:

 • THL:n Väkivallan vastaisen työn pisteellä tietoa lapsiin kohdistuvasta ja kunniaan liittyvästä väkivallasta, auttavasta puhelimesta Nollalinjasta, turvakodeista, Seri-tukikeskuksista ja väkivalta-aiheisista verkkokouluista. 

 • Sukupuolen moninaisuus voimavarana -hanke: Tavoitteenamme on edistää sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten tukea ja hoitoa koulu-, opiskelu- ja perusterveydenhuollossa sujuvoittamalla palvelupolkuja sekä vahvistamalla ammattilaisten osaamista ja voimavaralähtöistä kohtaamista. Tule tutustumaan pisteellemme Helsinki Pride 2023 -tapahtumassa 13-17-vuotiaiden sateenkaarinuorten askartelemia unelmakarttoja terveyspalveluista, joissa jokainen saa olla oma itsensä. Pääset myös itse unelmoimaan terveyspalveluita osallistumalla Hyvinvointiareenan aikana askarreltavaan yhteiseen unelmakarttaan. thl.fi/voimavarahanke

 • Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus: Asiantuntijamme esittelevät tietoa ja materiaaleja, jotka auttavat edistämään kulttuurisesti moninaisen väestön terveyttä, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Esittelyssä muun muassa Antirasismista ammattilaiselle -verkkokoulutus, tuore julkaisu maahanmuuttaneiden nuorten hyvinvoinnista, Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -verkkosivut, PALOMA-osaamiskeskus sekä romanien ja saamelaisten mielenhyvinvoinnin edistämisen teemat. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme! Lue lisää: thl.fi/monet

 • NEUKO-tietokanta: Hyvä terveydenhuollon ammattilainen, tervetuloa ständillemme antamaan palautetta NEUKO-tietokannasta! NEUKO sisältää koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä neuvolan ammattilaisten käyttöön uusinta näyttöön perustuvaa tietoa sekä kansalliset ohjeistukset ja suositukset. NEUKO:n sisällöstä vastaa THL, ja se sijaitsee Duodecimin Terveysportissa. NEUKO-tietokanta (Terveysportti)

Näytteilleasettajat: 

Näyttelyalue sijaitsee seminaarisalien vieressä, Messukeskuksen Siiven aulatilassa.

Näyttelypaikan hinta: 850 € + alv.

Näyttelypaikkaan sisältyy:

 • Pöytä (matala 142 cm x 52 cm) ja kaksi tuolia tai pystypöytä (halkaisija 60 cm) ja baarituoli.

 • Tila roll-upille tai vastaavalle.

 • Yhden osallistujan lippu molempien päivien ohjelmaan sekä ohjelmaan merkityt lounas- ja kahvitarjoilut. Lippu tulee esittelypisteen nimellä, seminaareissa voi käydä vaihdellen eri henkilöt.

Sähköpistoke ja posteriseinä lisämaksusta:

 • Sähköt omalle näyttelypisteelle (kolme pistoketta) 95 euroa +alv.
  (huom. maksutta voi ladata laitteita yhteissähköpisteissä) 

 • Posteriseinä 85 euroa +alv. (koko 103 x 220)

Valmisteluaika 25.9. klo 15.30–17.30 tai 26.9. klo 8-9.

Lisätiedot näyttelystä: teija.eeva(at)thl.fi tai p. 029 524 7182

bottom of page