top of page

TEEMALLISET RINNAKKAISSEMINAARIT torstaina 23.9.2021 klo 13.45−16.30

 

A1) Mielenterveyttä edistävä ja ongelmia ehkäisevä työ

Miten auttaa lasta ja nuorta mielenterveysongelmissa?

 

Puheenjohtajat:

kehittämispäällikkö Johanna Jahnukainen, THL

opetusneuvos Marjo Rissanen och undervisningsrådet Christine Söderek, OPH

 

13.45−14.00                           

Tervetuloa ja keskeiset tutkimustulokset Kouluterveyskyselystä, TEA-tiedonkeruusta ja OPA-tiedonkeruusta

 

14.00−14.40                           

Kouluikäisten mielenterveysongelmien tuki ja hoito perustason palveluissa — Opas tutkimiseen, hoitoon ja vaikuttavien menetelmien käyttöön

ylilääkäri Terhi Aalto-Setälä, THL

 

14.40−15.00                           

Kahvitauko

Näyttelyyn tutustuminen, Howspace

 

15.00−15.45                           

Elämä edessä-malli

terveydenhuollon asiantuntija Minna Eväsoja, Espoon kaupunki

 

15.45−16.30                           

Hyvän mielen taitomerkki

apulaisrehtori, työnohjaaja Siukku Erola, Iittalan yhtenäiskoulu, Hämeenlinnan kaupunki ja asiantuntija Riikka Nurmi, MIELI Suomen mielenterveys ry

 

A2) Koronan vaikutukset lasten ja nuorten oppimiseen ja mielen hyvinvointiin

 

Puheenjohtajat:

tutkija Pauliina Luopa, THL

opetusneuvos Marjaana Manninen, OPH

 

13.45−14.15                           

Tervetuloa ja keskeiset tutkimustulokset Kouluterveyskyselystä, TEA-tiedonkeruusta ja Opiskeluhuoltopalvelujen koronaseurannasta

tutkija Pauliina Luopa, THL ja suunnittelija Sarianna Vaara, THL

 

14.15−15.00                           

Uusia näkökulmia ja ratkaisuja luova keskustelutyöpaja keskeisistä tuloksista

 

15.00−15.15                           

Kahvitauko

Näyttelyyn tutustuminen, Howspace

 

15.15−16.30                           

Nuorten tukeminen ihmissuhdetaitojen ohjaukseen perustuvan IPC-menetelmän avulla

psykologi Tiina Myllymäki ja terveydenhoitaja, TtM Minna Ritakorpi, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

 

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen voimavarana Ylöjärvellä

opetuspäällikkö Tarja Suhonen, Ylöjärvi

 

A3) Oppilaitosten yhteisöllinen työ hyvinvoinnin tukena

 

Puheenjohtajat:

projektipäällikkö Kirsi Wiss, THL

erityisasiantuntija Inka Ruokolainen, OPH

 

13.45−14.55                           

Tuloksia toiselta asteelta: Kouluterveyskysely ja Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen lukioissa ja ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa

 

Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö kuuluu kaikille

Keskustelemassa vararehtori Hellevi Lassila, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja rehtori Elina Arokannas, Vaskivuoren lukio

 

14.55−15.15                           

Kahvitauko

Näyttelyyn tutustuminen, Howspace

 

15.15−16.30                           

Tuloksia toiselta asteelta: Kouluterveyskysely ja Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen lukioissa ja ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa

 

Seksuaalisen häirinnän vastainen työ oppilaitoksissa - hyviä käytäntöjä ja kokemuksia seksuaalisen häirinnän vastaisesta työstä:

 

Tietoa, taitoa ja asennetta seksuaalisen häirinnän ja seksuaaliväkivallan vastaiseen työhön

alueellinen suunnittelija Susanna Kauppinen, Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut

 

Päijät-Hämeen turvataitokasvatusmalli - seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ehkäisy ja siihen puuttuminen kouluissa ja oppilaitoksissa

lehtori Tuija Rinkinen, LAB-ammattikorkeakoulu

projektikoordinaattori Liisa Kumpulainen, Lahden kaupunki

 

Turvallisesti mediassa ja maailmalla – lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisy

oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalainen, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki

 

A4) Kiusaaminen vaarantaa mielenterveyden

Puheenjohtajat:

ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, THL

opetusneuvos Kristiina Laitinen, OPH

 

13.45−14.40                       

Mitä kiusaaminen tekee mielenterveydelle?

professori Christina Salmivalli, Turun yliopisto

 

14.40−15.00                           

Lasten ja nuorten kokema kiusaaminen Kouluterveyskyselyn valossa

tutkija Hanne Kivimäki, THL

 

15.00−15.20                           

Kahvitauko

Näyttelyyn tutustuminen, Howspace

 

15.20−15.40                           

Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vastainen toimenpideohjelma

kehittämispäällikkö Johanna Sergejeff, opetus- ja kulttuuriministeriö

 

15.40−16.30                           

Gutsy Go − yhteisömenetelmä kiusaamisen ehkäisyyn

toiminnanjohtaja Veera Ikonen ja mediantuottaja Noa Korhonen, Gutsy Go ja Gutsy Go -toiminnassa mukana oleva Sipoonjoen koulun yhdeksäsluokkalainen Jessica

 

*** Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

bottom of page