top of page

RINNAKKAISSEMINAARIT

TIISTAI 17.9.2019

klo 14.00–16.30

A1) Opiskeluhuoltopalvelujen nykytila ja kehittämistarpeet perusasteella

       sali 101

Puheenjohtajina ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, THL ja opetusneuvos Kristiina Laitinen, OPH

                                           

14.00–15.15

Opiskeluhuoltopalvelujen nykytila ja kehittämistarpeet – katsaus kyselyjen tuloksiin

 • Vanhempien barometri, toiminnanjohtaja Ulla Siimes, Suomen vanhempainliitto

 • Kouluterveyskysely, tutkija Hanne Kivimäki, THL

 • Psykologi- ja kuraattoritiedonkeruut, opetusneuvos Kristiina Laitinen, OPH ja tutkimuskoordinaattori Sarianna Vaara, THL

 • Kouluterveydenhuollon selvitys, ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, THL

 • Perusopetuksen TEA-tiedonkeruu, asiantuntija Kirsi Wiss, THL
  Yhteinen keskustelu kehittämistarpeista

   

15.15–15.45

Kahvit
 

15.45–16.30

Luottamuksen rakentuminen
johtava asiantuntija Jukka Mäkelä, THL

 

A2) Opiskeluhuollon palvelut toisella asteella – tutkimustietoa ja käytännön menetelmiä

       sali 103

 

Puheenjohtajina kehittämispäällikkö Susanna Fagerlund-Jalokinos, THL ja neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa, STM

 

14.00–14.30 
Osallisuus ja opiskeluhuollon palvelujen saatavuus tutkimustulosten valossa, TEA-viisari
asiantuntija Kirsi Wiss, THL

14.30–15.00
Opiskeluhuoltoryhmien opas
opetusneuvos Jouni Järvinen, OPH

15.00–15.30

Kahvitauko

 

15.30–16.30
Opiskelijoiden mielenterveyden tukeminen osallisuuden kautta

 • Interpersoonallinen ohjanta (IPC) käytännössä, psykiatrinen sairaanhoitaja Katja Laaksonen, Pirkkalan kunta ja terveydenhoitaja Raisa Niemelä, Tampereen opiskeluterveydenhuolto

 • Mielenterveyden edistäminen osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistamalla, asiantuntija Päivi Kohta,
  Nyyti ry

 • Sosiaalisia näkökulmia mielenterveyteen - miten vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta ammatillisissa oppilaitoksissa?​, vastaava kuraattori Heta Puronen, Helsingin kaupunki
   

 

A3) Hyvinvointityö korkeakouluissa

       sali 201

Puheenjohtajina johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi, YTHS ja yhteisöterveyden terveydenhoitaja
Riitta Salomäki, YTHS

 

14.00–14.45
Mitä tarkoittaa hyvinvointityö korkeakouluissa? OHO! korkeakoulujen yhteistyöhanke opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi
opetuksen kehittämispäällikkö Ulla Klemola, Jyväskylän yliopisto ja professori Raimo Lappalainen, Jyväskylän yliopisto

14.45–15.15

Opiskeluyhteisötyö, mitä se on?
yhteisöterveyden terveydenhoitaja Riitta Salomäki, YTHS

15.15–15.45
Kahvitauko

15.45–16.30
Hyvinvointia tuutoroinnista
koulutussuunnittelija Emmi Lehtinen, Ehyt ry

 

                                                  

A4) Hyvinvointitieto opetuksen ja oppimisen tukena

       sali 203

Puheenjohtajina opetusneuvos Riia Palmqvist, OPH ja tutkija Pauliina Luopa, THL

                                           

14.00–14.20
Kouluterveyskyselyn ajankohtaiset tulokset
tutkija Pauliina Luopa, THL

14.20–15.00
Erityisopetus ja oppijan tuki lukiossa
lukioiden erityisopettaja Heli Ketovuori, Turku

15.00–15.30
Kahvitauko

15.30–16.30
Vanhempien kutsuminen mukaan kouluun oppilaiden tueksi
rehtori Sari Välimaa, Family school ja erityisopettaja Heli Liski, TYKS sairaalakoulu

A5) Tiedolla johtamisen työpaja rehtoreille, johtajille ja päättäjille

       sali 102

Puheenjohtajana KM Ulla Laine

 

14.00–16.30
Tiedolla johtaminen - miten tieto muutetaan toiminnaksi?

Tule rakentamaan konkreettista toimintamallia siitä, miten uusia tuloksia voidaan hyödyntää kouluissa, oppilaitoksissa ja kunnissa. Työkalu auttaa suunnittelemaan, miten tulokset saadaan systemaattisesti päätöksenteon tueksi.

Rinnakkaissessio toteutetaan Learning cafe -menetelmällä. Sparraajina toimivat sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara ja apulaispormestari, kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jussi Salonen Tuusulasta sekä opetuspäällikkö Eeva-Kaisa Ikonen Espoosta.

Sessiossa keskitytään muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

- Millaiset rakenteet ja sovitut käytännöt kouluissa ja oppilaitoksissa edistävät tiedon käsittelyä

- Miten tulokset saadaan ohjaamaan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ja toiminnan kehittämistä, seurantaa ja arviointia

15.00–15.30
Kahvitauko työskentelyn lomassa

                                          

16.30 Koulutuspäivä päättyy 

 

                    

KESKIVIIKKO 18.9.2019

klo 9.00–11.30

B1) Hyvinvointia rakentamassa monitoimijaisesti esi- ja alkuopetuksessa

       sali 102


Puheenjohtajina tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen, THL ja opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, OPH

 

09.00–11.30
Työpaja

Työpajassa tutustutaan kahteen erilaiseen toimintaan, jossa tuetaan hyvinvointia oppilaiden sekä huoltajien näkökulmasta. Esillä on Janakkalan perhekeskusmalli sekä lukuliike – vanhemmat lapsen lukutaidon tukijoina. Työpajassa pohditaan konkreettisia tekoja, miten monitoimijaista yhteistyötä rakennetaan esi- ja alkuopetuksessa. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtaja Riitta Ranta, Janakkala ja lukutaitoliikkeen koordinaattori Pia Lumme, OPH

9.30–10.00
Kahvitauko työskentelyn lomassa

 

B2) Hyvinvointia perusopetuksen oppilaille

       sali 101


Puheenjohtajina ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, THL ja opetusneuvos Kristiina Laitinen, OPH


9.00–9.40
Hyvinvoinnin vuosikello osana koulun arkea
rehtori Tiina Mölläri, Rovaniemi ja koulupsykologi Mari Raappana, Rovaniemi

9.40–10.10
Kahvitauko

10.10–10.50
ProKoulu -toimintamalli
projektin johtaja, professori Hannu Savolainen, Jyväskylän yliopisto ja yliopistotutkija, dosentti Vesa Närhi, Jyväskylän yliopisto

10.50–11.30
Move! – välittämistä ja liikuntaan kannustamista

• Opettajien ja kouluterveydenhuollon yhteinen juttu
opetusneuvos Matti Pietilä, OPH ja ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, THL

• Yhteistyössä on voimaa – Moven hyödyntäminen Kouvolassa
ylilääkäri Eija Puhalainen, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä ja rehtori Antti Lautala, perusopetus, Kouvolan kaupunki

B3) Lukiolaisten hyvinvoinnin edistäminen

       sali 203


Puheenjohtajina opetusneuvos Riia Palmqvist, OPH ja tutkija Hanne Kivimäki, THL


9.00–9.20 
Kouluterveyskyselyn ja TEAviisarin uudet tulokset
asiantuntija Kirsi Wiss, THL ja tutkija Hanne Kivimäki, THL

9.20–10.00
Hyvinvointia ylläpitävä toiminta lukiossa, esim. kurssit
opinto-ohjaaja Mikko Saxberg ja kaksi opiskelijaa, Etelä-Tapiolan lukio, Espoo

10.00–10.30
Kahvitauko

10.30–11.10
Liikkuva oppilaitos
asiantuntija Johanna Kujala, OPH

11.10–11.30
Lukiolaisten ajatukset hyvinvoinnista
puheenjohtaja Roosa Pajunen, Suomen Lukiolaisten Liitto

 

                                           

B4) Opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

       sali 103

Puheenjohtajina opetusneuvos Jouni Järvinen, OPH ja tutkija Lilli Hedman, THL

 

9.00–9.30
Ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin tila – Kouluterveyskyselyn ja TEAviisarin uudet tiedot
tutkija Lilli Hedman, THL ja asiantuntija Vesa Saaristo, THL

9.30–9.45
Millaisia ajatuksia tulokset herättävät?

kuraattori Saara Laukkanen, Etelä-Savon ammattiopisto

9.45–10.15
Opintokamu -kurssi
erikoistutkija Tiina Turunen, Turun yliopisto

10.15–10.45
Kahvitauko

10.45–11.15
Digitaalinen palvelutarpeen arviointi: Resilienssi ja tulevaisuususko -hanke
asiantuntija Helena Kasurinen, Laurea ammattikorkeakoulu

11.15–11.30

Porinapajat sähköisten kurssien ja ohjaustyökalujen käytöstä ja mahdollisuuksista


 

B5) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen korkeakouluissa

       sali 201

Puheenjohtajina kehittämispäällikkö Susanna Fagerlund-Jalokinos, THL ja johtajahammaslääkäri Anne Komulainen, YTHS  


9.00–9.45
Liikkuva opiskelu -ohjelma ja korkeakoululiikunnan uudistuneet suositukset
asiantuntija Johanna Kujala, OPH ja korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija Jussi Ansala, Opiskelijoiden liikuntaliitto

9.45–10.15
Kahvitauko

10.15–11.00
Yhteisöllisyydestä hyvinvointia ja opiskelukykyä
hankekoordinaattori Henna Sihvonen, Yhdessä yhteisöksi-hanke, Nyyti ry

 

11.00–11.30
Opiskeluterveydenhuollon uudistuva lainsäädäntö
neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa, STM

***Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

perjantai
bottom of page