top of page

TIISTAIN 26.9. OHJELMA  

9.00  ILMOITTAUTUMINEN JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

10.00 SALI 101ABC YHTEINEN OHJELMAOSUUS. STRIIMATTAVA OSUUS
LASTEN JA NUORTEN KOKEMUKSIA TERVEYDESTÄ JA HYVINVOINNISTA. 

Tervetuloa!!!

Lasten ja nuorten kokema hyvinvointi sekä oppilaitosten tarjoama tuki.  Jenni Helenius, Kirsi Wiss ja Marke Hietanen-Peltola, THL.

Tuloksia Kouluterveyskyselystä, TEAviisarista ja OPA-tiedonkeruusta.                      

Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen oppilaitoksissa, kunnissa ja hyvinvointialueilla. Jenni Helenius ja Eetu Ervasti, THL. 

Miten käsitellä oppilaitoskohtaisia tuloksia oppilaiden tai opiskelijoiden, henkilöstön ja huoltajien kanssa? Entä kunnassa ja hyvinvointialueilla?

Uusi visualisointi tuottaa mm. nostot siitä, mitkä asiat ovat muuttuneet myönteiseen suuntaan ja mitkä huolet ovat yleistyneet vuoden 2021 jälkeen.

Nuorten näkemyksiä Kouluterveyskyselyn päätuloksista. Nuoret ja lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen keskustelevat aiheesta yhdessä.
Mukana Vida Amoah, Janika Anttila,  Filip Godlewski ja muita nuoria.
Mitä nuoret ajattelevat terveydentilaan ja hyvinvointiin liittyvistä tuloksista? Miten tuloksia pitäisi käsitellä lasten ja nuorten kanssa?

Mitä asioita pitäisi tulosten perusteella kehittää?

Toteutuuko lapsen oikeus terveyteen? Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu.

 Lapsen oikeus terveyteen on Lapsiasiavaltuutetun vuoden 2023 teema. Miten se toteutuu Suomessa tällä hetkellä? Mitä tulisi huomioida?

Kuva_KW.jpg
ElinaPekkarinen9.jpg

12.00 LOUNAS JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

13.00 RINNAKKAISSESSIOT 1A , 1B JA 1C. 

NÄKÖKULMIA TURVALLISEEN, TERVEELLISIIN VALINTOIHIN INNOSTAVAAN KOULU- JA OPISKELUARKEEN

SALI 102
1 A. Turvallisuutta luova toimintakulttuuri

Esittäytyminen ja session ohjelma

Yksinäisyyttä vähentämässä koko koulun voimin.
Niina Junttila, professori, Right to Belong -konsortion johtaja (STN)
Yksinäisyys ja ulkopuolelle jättäminen satuttaa. Mitä ovat kouluyhteisön keinot lasten ja nuorten kokeman yksinäisyyden tunnistamiseen ja lieventämiseen?

 

Käytännön esimerkkejä. Panu Janhunen, School to Belong -hanke, HelsinkiMissio

KAHVITAUKO KLO 14.00-14.30

Koulu, jossa jokainen voi olla oma itsensä?

Kiusaamisesta kertomisen vaikeus koulun arjessa.  Heidi Huilla, KT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto. Miksi oppilas ei kerro kiusaamisesta aikuisille? Kasaantuvatko ongelmat samoille oppilaille? Haasteena luottamuksellisten suhteiden tavoitteen muotoileminen konkreettisiksi toimiksi.

 

Mitä kouluissa pitäisi tehdä (toisin)? Heikki Turkka, tiimipäällikkö, rikos- ja konfliktityö, Aseman Lapset. Pitkittyneissä ja monimutkaisissa koulukiusaamistapauksissa tarvittaisiin usein koulun ulkopuolista apua. Millainen kohtaaminen auttaa konfliktien selvittämistä – ja miten tilanteen saa entistä pahemmin solmuun?
 

Keskustelua

___________________________________________________________

session puheenjohtajat:
Kristiina Laitinen, OPH
J
enni Helenius, THL

Heidi_Huilla_500x500.jpg

SALI 101D                           
1. B. Miten innostamme ja autamme
lapsia ja nuoria nukkumaan, liikkumaan ja syömään hyvin?

Esittäytyminen ja session ohjelma

Kouluterveyskyselyn tuloksia nukkumisesta, liikkumisesta ja ruokailusta. Anni Matikka, asiantuntija, THL. 

Nukkumisen taito.
Unilääkäri, dosentti Henri Tuomilehto
Uni on välttämätöntä oppimiselle ja koko lapsen ja nuoren hyvinvoinnille. Tutkimustietoa ja käytäntöjä, joihin OPH:n Unikoulutuksen materiaalit perustuvat. 

KAHVITAUKO KLO 14.00-14.30


Miten innostetaan lapsia ja nuoria liikkumaan? Toisen asteen liikuntacoachit Helsingissä. Projektisuunnittelijat Lilja Grönroos ja Janne Koppinen.  Liikkumattomuus on yhteydessä moniin hyvinvoinnin haasteisiin. Helsingin Liikuntacoach-pilotissa liikunta-alan ammattilaiset toimivat osana toisen asteen oppilaitosten yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. 


Terveellisen syömisen opettaminen – koulun haastavin tehtävä? Sanna Talvia, kotitaloustieteen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto. Syöminen on hyvin henkilökohtainen asia, joka liittyy myös minäkäsitykseen, identiteettiin ja kehosuhteeseen. Puheenvuorossa pohditaan, kuinka ravitsemusta tulisi koulussa lähestyä.

______________________________________________________________

session puheenjohtajat: 

Marke Hietanen-Peltola, THL
Matti Pietilä, OPH

Henri_Tuomilehto_orig.jpg

SALI 2. 101ABC. STRIIMATTAVA OSUUS                                             
1.C. Mielenterveystyö kouluissa ja oppilaitoksissa.

Esittäytyminen ja session ohjelma

Lasten ja nuorten mielenterveyden tilannekuva pandemian jälkeen. Olli Kiviruusu, tutkimuspäällikkö, THL. Pandemia tuntuu jo jääneen taakse, mutta näkyykö tämä myös lasten ja nuorten mielenterveydessä - ollaanko palauduttu pandemiaa edeltävälle tasolle? Kouluterveyskyselyn 2023 tuloksia.

 

Vertaissuhteet koulussa opettajien ja oppilaiden tulkitsemana. Riikka Korkiamäki, Tampereen yliopisto. Kaverisuhteet ovat tärkeä osa koulussa viihtymistä. Ne eivät kuitenkaan aina näyttäydy samalla tavalla oppilaille itselleen ja koulun aikuisille. 

KAHVITAUKO KLO 14.00-14.30


Nuoren osallisuus menetelmiä käyttöön otettaessa, case IPC. Outi Linnaranta, THL. Osallisuutta ja yhdenvertaisuutta voidaan vahvistaa kun otetaan käyttöön vaikuttavia menetelmiä.


IPC:n käyttäminen opiskeluhuollossa. Sari Hagren, kuraattori, Keski-Suomen hv-alue. Kommenttipuheenvuoro opiskeluhuoltopalvelujen edustajalta, joka käyttää IPC:tä työssään.

 

Keskustelua session teemasta 

Yhteenveto ja kiitokset

______________________________________________________________

session puheenjohtajat:

Christine Söderek, OPH
Johanna Jahnukainen, THL

Tytto_ja_poika_tapahtumaan_1000x1200_px.jpg

 

15.30 TAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN

16.00 SALI 101ABC. YHTEINEN OHJELMAOSUUS. STRIIMATTAVA OSUUS.
DIGITAALISEN HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN.

Mitä kuuluu nuorten digiarkeen?

Digitaalisuus on läsnä lähes kaikkialla arjessa. Nuoret kertovat, miten käyttävät laitteita päivän aikana.
Millaisessa roolissa heille ovat pelit, some, sekä asiointiin, o
ppimiseen ja hyvinvointiin liittyvät sovellukset?

Nettiriippuvuus ja sen yhteydet hyvinvointiin. Olli Kiviruusu, tutkimuspäällikkö, THL.
Puheenvuorossa tarkastellaan Kouluterveyskyselyn tuloksia nettiriippuvuudesta ja sen yhteyksiä
esimerkiksi koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyviin vaikeuksiin.

Oppilaan digiosaaminen tukee digihyvinvointia. Päivi Leppänen, opetusneuvos, OPH.

Puheenvuorossa kuvataan lasten ja nuorten kehittyvän digiosaamisen roolia digihyvinvoinnille
ja annetaan vinkkejä digihyvinvoinnin tukemiseen koulussa.

Miten sinä vahvistat omaa digihyvinvointiasi?

17.00 SEMINAARIPÄIVÄ PÄÄTTYY


 

bottom of page