top of page

Kouluttajien luentomateriaalit

Torstai 23.9.2021

10.45–12.00                           

Keskeiset tutkimustulokset Kouluterveyskyselystä, TEA-tiedonkeruusta ja OPA-tiedonkeruusta

kehittämispäällikkö Jenni Helenius, projektipäällikkö Kirsi Wiss ja ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, THL

Luentomateriaali

12.15–13.00                           

Miten korona on vaikuttanut lasten ja nuorten elämään?

lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen

Luentomateriaali

 

 

TEEMALLISET RINNAKKAISSEMINAARIT

 

A1) Mielenterveyttä edistävä ja ongelmia ehkäisevä työ

Miten auttaa lasta ja nuorta mielenterveysongelmissa?

 

13.45–14.00                           

Tervetuloa ja keskeiset tutkimustulokset Kouluterveyskyselystä, TEA-tiedonkeruusta ja OPA-tiedonkeruusta

 

14.00–14.40                           

Kouluikäisten mielenterveysongelmien tuki ja hoito perustason palveluissa — Opas tutkimiseen, hoitoon ja vaikuttavien menetelmien käyttöön

ylilääkäri Terhi Aalto-Setälä, THL

Luentomateriaali

 

15.00–15.45                           

Elämä edessä-malli

terveydenhuollon asiantuntija Minna Eväsoja, Espoon kaupunki

Luentomateriaali

 

15.45–16.30                           

Hyvän mielen taitomerkki

apulaisrehtori, työnohjaaja Siukku Erola, Iittalan yhtenäiskoulu, Hämeenlinnan kaupunki ja asiantuntija Riikka Nurmi, MIELI Suomen mielenterveys ry

Luentomateriaali

 

A2) Koronan vaikutukset lasten ja nuorten oppimiseen ja mielen hyvinvointiin

 

13.45–14.15                           

Tervetuloa ja keskeiset tutkimustulokset Kouluterveyskyselystä, TEA-tiedonkeruusta ja Opiskeluhuoltopalvelujen koronaseurannasta

tutkija Pauliina Luopa, THL ja suunnittelija Sarianna Vaara, THL

Luentomateriaali

 

14.15–15.00                           

Uusia näkökulmia ja ratkaisuja luova keskustelutyöpaja keskeisistä tuloksista

 

15.15–16.30                           

Nuorten tukeminen ihmissuhdetaitojen ohjaukseen perustuvan IPC-menetelmän avulla

psykologi Tiina Myllymäki ja terveydenhoitaja, TtM Minna Ritakorpi, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Luentomateriaali

 

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen voimavarana Ylöjärvellä

opetuspäällikkö Tarja Suhonen, Ylöjärvi

Luentomateriaali

 

A3) Oppilaitosten yhteisöllinen työ hyvinvoinnin tukena

 

13.45–14.55                            

Tuloksia toiselta asteelta: Kouluterveyskysely ja Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen lukioissa ja ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa

Luentomateriaali

 

Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö kuuluu kaikille

Keskustelemassa vararehtori Hellevi Lassila, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja rehtori Elina Arokannas, Vaskivuoren lukio

 

15.15–16.30                           

Tuloksia toiselta asteelta: Kouluterveyskysely ja Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen lukioissa ja ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa

 

Seksuaalisen häirinnän vastainen työ oppilaitoksissa - hyviä käytäntöjä ja kokemuksia seksuaalisen häirinnän vastaisesta työstä:

 

Tietoa, taitoa ja asennetta seksuaalisen häirinnän ja seksuaaliväkivallan vastaiseen työhön

alueellinen suunnittelija Susanna Kauppinen, Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Luentomateriaali

 

Päijät-Hämeen turvataitokasvatusmalli - seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ehkäisy ja siihen puuttuminen kouluissa ja oppilaitoksissa

lehtori Tuija Rinkinen, LAB-ammattikorkeakoulu

projektikoordinaattori Liisa Kumpulainen, Lahden kaupunki

Luentomateriaali

Lisämateriaali 1  Lisämateriaali 2

 

Turvallisesti mediassa ja maailmalla – lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisy 

oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalainen, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki

Luentomateriaali

 

A4) Kiusaaminen vaarantaa mielenterveyden

13.45–14.40                        

Mitä kiusaaminen tekee mielenterveydelle?

professori Christina Salmivalli, Turun yliopisto

 

14.40–15.00                            

Lasten ja nuorten kokema kiusaaminen Kouluterveyskyselyn valossa

tutkija Hanne Kivimäki, THL

Luentomateriaali

 

15.20–15.40                           

Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vastainen toimenpideohjelma

kehittämispäällikkö Johanna Sergejeff, opetus- ja kulttuuriministeriö

Luentomateriaali

 

15.40−16.30                           

Gutsy Go − yhteisömenetelmä kiusaamisen ehkäisyyn

toiminnanjohtaja Veera Ikonen ja mediatuottaja Noa Korhonen, Gutsy Go ja Gutsy Go -toiminnassa mukana oleva Sipoonjoen koulun yhdeksäsluokkalainen Jessica

Luentomateriaali

Kouluttajien luentomateriaalit 

Perjantai 24.9.2021

 

9.05−9.50                                
Kuinka hyvinvointikokemus rikastuu?

professori Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto

Luentomateriaali

 

13.00−13.20                           
Tietoiskuja ajankohtaista aiheista:

 

SKY – sitouttava kouluyhteisötyö

kehittämispäällikkö Johanna Sergejeff, opetus- ja kulttuuriministeriö

Luentomateriaali

 

Kiusaamisen- ja väkivallan ehkäisyn sivusto valmistelussa

erityisasiantuntija Riina Länsikallio, OPH

Luentomateriaali

13.20­−13.50                           
Opiskeluhuolto ja soteuudistus, mikä muuttuu?

neuvotteleva virkamies Arja Ruponen, STM

Luentomateriaali

 

14.30−15.15                           
Toivo suojaa lasta ja vanhempaa

kouluttajapsykoterapeutti, tietokirjailija Maaret Kallio

Luentomateriaali

 

TEEMALLISET RINNAKKAISSEMINAARIT

 

B1) Väkivalta lasten ja nuorten mielenterveyden uhkana

10.00−10.05                           

Aloitussanat

kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti, THL

opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, OPH

Luentomateriaali

 

10.05−10.25                           

Miten ehkäistä, tunnistaa ja puuttua väkivaltaan monialaisesti

sosiaalineuvos Marjo Malja, sosiaali- ja terveysministeriö

Luentomateriaali

 

10.25−10.40                           

Lapset, nuoret ja väkivalta tilastojen valossa

tutkijatohtori Markus Kaakinen, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo), Helsingin yliopisto

Luentomateriaali

 

10.40─11.00                           

Nuorten seurusteluväkivalta

tutkijatohtori Anu Isotalo, Tampereen yliopisto

Luentomateriaali

 

11.15─11.50                           

Väkivaltaan puuttuminen, puheeksiotto ja hoitopolut

komisario, poliisiasiantuntija Miia Lehtinen, Poliisihallitus ja THL Barnahus-hanke

Luentomateriaali

 

11.50─12.10                           

Kunniaan liittyvä väkivalta

projektitutkija Lisa Grans, Åbo Akademi

Luentomateriaali

                                                   

12.10─12.15                           

Loppuyhteenveto                

kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti, THL

opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, OPH

Luentomateriaali

 

B2) Terveelliset elintavat mielen hyvinvoinnin varmistajana

 

10.00−11.00                           

Keskeiset tutkimustulokset Kouluterveyskyselystä ja TEA-tiedonkeruusta (päihteet ja muut riippuvuudet, uni)

tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen, THL

Luentomateriaali

                         

”Tiilipedagogiikka” – itsestäänselvyys ja oletettu johtaa harhaan

poliisitarkastaja Pekka Heikkinen, Poliisihallitus

Luentomateriaali

 

Hyvä uni on hyvinvoinnin perusta

unilääkäri Henri Tuomilehto

Luentomateriaali

                                                                                                       

11.15–12.15                           

Keskeiset tutkimustulokset Kouluterveyskyselystä ja TEA-tiedonkeruusta (liikunta, ravinto)

tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen, THL

opetusneuvos Matti Pietilä, OPH

Luentomateriaali

 

Hyvä liikunnanopetus vahvistaa koululaisten oppimista, liikunnallista elämäntapaa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia

apulaisprofessori Timo Jaakkola, Jyväskylän yliopisto

Luentomateriaali

 

Hyvä syöminen ja rento painonhallinta

ravitsemusasiantuntija Patrik Borg, Lääkärikeskus Aava     

Luentomateriaali

 

B3) Hyvinvointia opetetaan ja opitaan

 

10.00−11.10                           

Keskeiset tutkimustulokset Kouluterveyskyselystä ja TEA-tiedonkeruusta

tutkija Anni Matikka, THL

Luentomateriaali

 

Terveydenlukutaidon kehittäminen kouluissa ja oppilaitoksissa

lehtori Olli Paakkari, Jyväskylän yliopisto

Luentomateriaali

 

11.25−12.15                           

Voiko hyvän elämän taitoja oppia ja opettaa? Positiivisen pedagogiikan menetelmät hyvinvointitaitojen oppimiseen ja opettamiseen

positiivisen pedagogiikan kouluttaja Viivi Pentikäinen

Luentomateriaali

 

B4) Kuinka tukea jaksamista ja ehkäistä uupumista?

 

10.00−10.45                      

Keskeiset tutkimustulokset Kouluterveyskyselystä

tutkija Hanne Kivimäki, THL

Luentomateriaali

 

Opiskeluhyvinvointimalli - Opiskelu-uupumuksesta intoon

professori Katariina Salmela-Aro, Helsingin yliopisto

Luentomateriaali

 

11.00−12.15                          

Jaksajat jaksaa, uupujat uupuu? – Kokemuksia opiskelijoiden jaksamisen tukemisesta

2. asteen opiskelijoiden kokemuksia jaksamisesta

hankepäällikkö Ville Särkelä, Jaksaa, Jaksaa? -hanke

Luentomateriaali

 

Mitä uupumuksesta tulisi tietää, että sen voisi välttää?

PsL, työpsykologi, kouluttajapsykoterapeutti Liisa Uusitalo-Arola, Pyöreä Pöytä Oy

Luentomateriaali

bottom of page