top of page

MATERIAALI

ESIINTYJIEN MATERIAALIA VUODELTA 2019

Yhteiset osuudet

Rinnakkaisseminaarit

A1) Opiskeluhuoltopalvelujen nykytila ja kehittämistarpeet perusasteella

A2) Opiskeluhuollon palvelut toisella asteella – tutkimustietoa ja käytännön menetelmiä

A3) Hyvinvointityö korkeakouluissa

A4) Hyvinvointitieto opetuksen ja oppimisen tukena

A5) Tiedolla johtamisen työpaja rehtoreille, johtajille ja päättäjille

B1) Hyvinvointia rakentamassa monitoimijaisesti esi- ja alkuopetuksessa

B2) Hyvinvointia perusopetuksen oppilaille

Opettajien ja kouluterveydenhuollon yhteinen juttu

Yhteistyössä on voimaa – Moven hyödyntäminen Kouvolassa

B3) Lukiolaisten hyvinvoinnin edistäminen

B4) Opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

B5) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen korkeakouluissa

  • Liikkuva opiskelu -ohjelma ja korkeakoululiikunnan uudistuneet suositukset

​Liikkuva opiskelu ​– lisää liikettä ja opiskelukykyä

Korkeakoululiikunnan uudistuneet suositukset (2018)

Video istumisen vähentämisestä

bottom of page